lunes, 4 de noviembre de 2013

Història de Berén. El castell de Berén

CASTELL DE BERÉN

És al poble de Berén, al vessant de ponent de la vall de Pallerols. Per anar a Berén cal prendre una pista des de Noves de Segre. El castell es troba a la casa anomenada Cal Capità, al cap del poble, en una roca damunt la pista.

El 1190 la Roca de Berén és esmentada com a dependència del castell de Castellbò, en una escriptura entre el comte Ermengol VIII i el vescompte. En virtut d'aquesta convivença, el comte permetia a Arnau de Castellbò de reconstruir el castell de Ciutat, en canvi de la potestat damunt el castell de Castellbò, la Roca de Berén i les fortaleses de Vilamitjana i Campmajor.
La funció militar del castell de Berén es mantingué durant força temps: el Spill en parla, dient que el té "Anttoni Frexa, qui té el castell e fortaleza de Berén e és bona fortaleza".

L'antic castell ha estat molt modificat en època moderna, incorporant la seva estructura a la d'una casa que li fou superposada. És ben visible la separació entre parets corresponents a diferents períodes constructius. El castell era de reduïdes dimensions, d'uns 9 m per 13. La porta d'entrada, orientada al sud, es troba avui dins de la casa, i dona pasa a una cort. L'arc de mig punt de la porta és partit per un envà modern, però hom pot apreciar-ne perfectament la disposició original, i fins i tot els orificis deixats al mur en barrar la porta.
L'aparell està ben treballat, amb carreus escairats a cop de maceta, de dimensions més o menys regulars (40x30 cm), disposats en filades regulars i units per un morter de calç.

La disposició interior de l'edifici original restà profundament modificada amb l'ampliació moderna, especialment pel que fa al sistema d'obertures i a la coberta. Aquesta, en l'actualitat, és de dues aigües, però el sector antic potser es cobria amb una teulada que donava a la façana sud.
Per les característiques de la construcció i per la forma de les dovelles de la porta, sembla tractar-se d'una casa forta feta ja en un moment tardà.

A l'entorn del castell hi ha restes abundants d'una paret que potser formà part d'una muralla. Aquest mur ressegueix la roca sobre la qual descansa l'edifici. L'aparell és semblant al del castell, però força més irregular.

A l'esperó rocós de la part nord del poble hi ha també panys de paret que el cenyeixen, i que potser formaven part d'una fortificació anterior o d'un recinte murallat.

Detall de la paret i de la planta de la casa on s'ubica el castell.No hay comentarios:

Publicar un comentario