domingo, 15 de abril de 2018

L' emigració

Berén deixa de ser un poble reproductiu demograficament a partir dels anys 45, tot i qué el poble és mantingué
molt productiu en termes agrícoles fins pels anys 65.

L’últim casament segons consta en les actes fou el dia 19 de març del 1942. Tal volta, en sortiren nous plançons i
esqueixos, no vull anar errat; en foren vuit, després hi va haver-hi un llarg període sense cap naixament fins a l'any
1959 que fou l’últim.  Malauradament cap d’ells no s’hi pogueren arrelar profundament, de poc en poc i de manera pausada i  per motius de la vida i del destí, de cadascú emprengueren nous camins. El fenòmen migratori del poble de Berén fou del cent per cent, la causa fou la recerca d'una vida millor econòmicament i socialment.

Malauradament Berén, sembla, encara i d’una manera molt minsa, hi apareix una petita llum d’esperança i d’una alenada d'aire fresc, benvingut sigui!

Sortosamemt el dia 20 de juny vam tenir la joia de fer-hi un nou casament després de 73 anys que en fou l’últim.

Enhorabona!

Berén, tinc una presunció, amb la mesura qué alguna persona tinguí temps i el doni pel bé del poble s'hi hi faran
quelcom de millores.

Aquest estiu ja s’han fet algunes millores comunes, per citar-ne algunes: la col·locació de plafons de ceràmica
informatius de carrers, plaça i cruïlles de camins. També vull resaltar d’una manera especial la millora del campanar, del seu llosat sustituin l’envigat i la tisella amb el seu corresponent impermebialització. Però, d’una manera molt especial la recuperació de la campana. Alliberada de l'última guerra espanyola gràcies a una bona persona de Cal Sastre qué va fer posible fer canviar l’opinió d’un escamot d’insurgents militars. Avui en dia, aquesta joia és troba recollida a l’esglèsia de Noves de Segre. Esperem pel quinze d’agost col·locar-la de nou al seu lloc adient. Mossèn Antoni Miravet amb bon ensert i precaució fou el qui la va guardar en un lloc més segur tots els anys que Berén quedés deshabitada.

Berén ha recuperat l’estri que tants cops ens ha donat bones i no tan bones noves.

Ja la tenim aquí!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario